create your own website
De eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek. Wij brengen samen met u uw klachten in kaart. In dat half uur maken wij ook het behandeldossier in orde. De intake duurt 30 minuten. Na de intake besluiten wij samen met u of behandeling volgt en welke behandeling het meest zinvol is voor uw klachten.
Rechten

• Uw dossier is persoonlijk en niet
voor derden toegankelijk

• U heeft recht op inzage in uw dossier
en op een afschrift van het dossier

• U mag verlangen dat wijzigingen in
het dossier worden uitgevoerd

• U kunt verzoeken het dossier te vernietigen waarbij de WGBO bepaalt dat het verzoek binnen 3 maanden wordt ingewilligd

Klachtenregeling

• Heeft u klachten, meld dit dan eerst bij
de therapeut

• Als die de klacht niet naar tevredenheid oplost kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” vragen voor verdere stappen

Informatie en Privacy

• De therapeut houdt zich aan de richtlijnen voor geheimhouding

• Er vindt verslaglegging plaats aan het einde van de behandelserie naar de verwijzer, huisarts of specialist met uw toestemming

• Wij doen mee aan de Fysio Prestatie Monitor. Dat betekent dat u bij het afsluiten van een behandelserie online een vragenlijst krijgt toegestuurd. Om te voldoen aan onze contracten met de zorgverzekeraars stellen wij het zeer op prijs als u die vragenlijst invult
En verder

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen

• Een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd

Verplichtingen

• Wij vragen u bij elke behandeling een eigen handdoek/badlaken mee te nemen

• Bij de eerste behandeling neemt u een identiteitsdocument mee

• Bij de eerste behandeling neemt u ook
uw verzekeringspas mee

Contracten

Fysiotherapie Schuurs heeft contracten met alle zorgverzekeraars onder de naam Fysiotherapie Balk.

Vragen?

Voor vragen e.d. kunt u ons mailen:

Clemens Schuurs